Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Часопис Русинiв Українцiв Пiдляшшя Krąg, Бiльськ Люблiн, нр 9-10, 4-5.1990 р.