Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Український ансамбль пісні і танцю «Ранок» з Більська, 1996 р.