Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Проєкт “Гiлочка – 4 пори року” в ратушi у Бiлостоцi 12.02.2007