Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Преса про ураїнцiв на Пiвнiчному Пiдляшшi у 80-тi роки