Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Концерт The Ukrainians у Бiлостоцi i Черемсi, 10.2004 р.