Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Концерт ансамблю Еней з Ольштина в Білостоці 2003 р.