Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Вечiр колядок, Центр Православної Культури в Бiлостоцi 14.12.2009 р.