Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Структура

Адреса
вул. Кринічна 14
поштова скринька 77
17-100 Більськ Польща

KRS: 0000259643
NIP: 5431868160
REGON: 050035583

Головна управа:

Марія Рижик – голова
Лука Бадовець – заступник голови
Андрій Артем’юк – заступник голови
Агнешка Тишкевич – скарбник
Людмила Лабович – секретар
Мирослав Степанюк – член управи
Мирослав Бужинський – член управи

Ревізійна комісія:

Олександр Білокозович
Славомир Юрчук
Юрій Висоцький