Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Позиція українського середовища Підляшшя щодо дій Російської Федерації

Українське середовище Підляшшя висловлює обурення та протест проти дій Російської Федерації та її президента Володимира Путіна, скерованих проти української держави та українського народу. Восьмирічна російсько-українська війна, спричинена агресією Росії проти України у 2014 році, за останні тижні набула нового виміру. Зосередження Росією понад 150 тисяч солдатів при кордоні України та висунення вимог, які мають вести до позбавлення української держави суверенітету та можливості самостійно вирішувати свою долю, порушує право українського народу на самовизначення та основні принципи міжнародних відносин. Рішення про «визнання» т.зв. Луганської та Донецької республік є черговим кроком у діях Російської Федерації, спрямованих на дезінтеграцію української держави після анексії Криму та позбавлення України контролю над частиною її території на Донбасі у 2014 році.

Особливе занепокоєння викликає обґрунтування агресивних дій Російської Федерації, представлене її Президентом В. Путіним. Він заперечує сам факт існування українського народу, окремішність українського культурного простору, традиції української державності, а врешті –ставить під сумнів сенс існування української держави. Таким чином, йдеться не лише про стремління до відбудови Російської імперії чи відродження совєтського простору, але про повернення до ідеології «России единой и неделимой», яка заперечує право білорусів та українців на національну окремішність і власний шлях національного та культурного розвитку.

Це викликає ще більшу стурбованість щодо дій Російської Федерації. Адже це означає, що кінцевою метою цих дій є не лише відірвання частини території чи політичне підкорення України Росією, але ліквідація української держави як такої та знищення національної і культурної самобутності українського народу. Все це викликає занепокоєння та обурення не лише громадян України, але й українців в усьому світі.

Агресивні дії Російської Федерації також, очевидно, створюють загрозу міжнародному порядку та мирному співіснуванню народів і держав. Вони призводять до дестабілізації політичної та економічної ситуації в Європі та у світі. У ширшій перспективі вони становлять загрозу для інших країн Східної та Центральної Європи, включаючи Республіку Польща, громадянами якої ми є.

Щоб зупинити агресивні дії В. Путіна та керованої ним держави, потрібні послідовність, єдність і рішучість демократичного світу. Це умова миру, стабільності та процвітання в Європі та світі. Висловлюємо вдячність верховним властям Республіки Польща за однозначну та послідовну підтримку України в умовах загрози з боку Російської Федерації. Ми вдячні різним польським політичним силам, органам місцевого самоврядування, неурядовим організаціям, усім польським друзям України, іншим національним та етнічним меншинам у Польщі за різноманітні форми підтримки України та солідарності з українським народом у цей драматичний момент в історії. Необхідно також наголосити на важливості позиції міжнародної спільноти, зокрема Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, щодо стримування намагань Росії підкорити та ліквідувати українську державу. Слова великої вдячності слід висловити росіянам, які протестують проти дій В. Путіна.

Ми закликаємо до подальшої підтримки боротьби українського народу за його право на самовизначення та самостійного формування свого майбутнього, до підтримки боротьби за існування та територіальну цілісність української держави. Сьогодні вирішується не лише майбутнє українського народу та держави, доля України вплине також на ситуацію та геополітичну стабільність Європи та світу.

 

Від імені українського середовища Підляшшя:

Марія Рижик, голова Союзу українців Підляшшя

Андрій Артем’юк, заступник голови Союзу українців Підляшшя

Лука Бадовець, заступник голови Союзу українців Підляшшя

Людмила Лабович, секретар Союзу українців Підляшшя

Юрій Гаврилюк, головний редактор Українського часопису Підляшшя

«Над Бугом і Нарвою»

Григорій Купріянович, директор Підляського наукового інституту

Більськ на Підляшші, 22 лютого 2022 року