Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Міжнароднa студентсько-докторськa науковa конференцiя «Світ перед обличчям війни в Україні».

11-12 квітня 2024 року на Факультеті Міжнародних відносин Університету в Білостоці студентська наукова група з міжнародних відносин Білостоцького університету зорганізувала Міжнародну студентсько-докторську наукову конференцію «Світ перед обличчям війни в Україні».

Головною метою конференції було осмислення міжнародних наслідків в умовах російського вторгнення в Україну. Під час зустрічі було проведено аналіз впливу окремих наслідків конфлікту на обрані прелегентами країни та позиції обраних країн щодо конфлікту. Також були проаналізовані можливі сценарії його завершення.

Конференція проходила під патронатом Союзу українців Підляшшя. У заході взяв участь заступник голови СУП Лука Бадовець.