Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

До 31 березня можна подавати праці на конкурс “Пішемо по свойому”

На прохання потенційних учасників організатор Підляський науковий інститут продовжив термін подачі праць на конкурс “Пішемо по свойому”. Праці можна передавати ще два тижні – до 31 березня 2023 року.

Пудляські літературни конкурс «Пішемо по-свойому» має заохвотіті люді, котори знают і використовуют українські пудляські говуоркі, до того, коб почалі пісаті літературни твори руодною мовою. Коб узяті в юом участь, треба прислаті власни твуор, напісани українською пудляською говуркою.

Конкурсні роботи з допіскою ЛІТЕРАТУРНИ КОНКУРС треба:

– передаті організаторові конкурсу (Пудляські наукови інститут, Біельськ, гул. Кринічна 14)

– або вислаті пуочтою на адрес:

Podlaski Instytut Naukowy

skr. poczt. 26

17-100 Bielsk Podlaski

– або вислаті на елєктронни адрес Конкурсу: poswojomu@gmail.com

Докладну інформацію знайдете тут:

Організатором Пудляського літературного конкурсу «Пішемо по-свойому» є Пудляські наукови інститут, а його партнером – Союз українцюв Пудляша.

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується з коштів Національного інституту свободи – Центром розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.