Книжкові видання

Союз українців Підляшшя багато років веде видавничу діяльність. Циклічно видає український часопис Підляшшя «Над Бугом і Нарвою». Окрім того в рамках проєктів товариства виходять численні книжкові публікації. Це у першу чергу книжки про історію, мову, фольклор Підляшшя, як наукового, так і популярно-наукового характеру, а також численні поетичні збірки підляських поетів, писані як українською говіркою, так і українською літературною мовою.

Досі вдалося видати, між іншими, збірки віршів Івана Киризюка, Ірини Боровик, Євгенії Жабінської, Юрія Трачука, Юрія Гаврилюка, історичні монографії Юрія Гаврилюка і Миколи Рощенка, а також пісенники та фольклорні публікації, напр. «Співаюче Підляшшя. Українські народні пісні Північного Підляшшя у записах Оксани Савчук», Українські пісні Підляшшя – «Заспіваймо пісню веселеньку», «Котилася торба з високого горба» Анни Артем’юк та багато інших.

Союз українців Підляшшя є також співвидавцем наукової серії «Холмсько-Підляські історичні студії».