Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ювілей 30-ліття Українського фольклорного ансамблю “Родина” з Дуб’яжина, 2021 рік