Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Читання віршів Тараса Шевченка, Бiльськ Пiдляський, 9.03.2004 р.