Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Фестиваль “Підляська осінь” 2001 – концерт в Бiльську Пiдляському