Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Україньське життя на Підляшшї 80-ти роки