Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Солiдарнiсть з Україною. Бiлоток. 05.03.2022. Вист. Курпє Зєльоне, Добрина, Гойраки