Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Світовий конгрес українців 18.08.2006