Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Рейд “Пiдляшшя” 80-тi роки