Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

“Над Бугом i Нарвою” Видання Пiдляського Комiтету, 1990 рiк