Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Літні зустрічі з українським фольклором” у Загороді в Козликах над Нарвою, 2021 рік