Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Екскурсія дітей з пунктів навчання українскої мови в Більську і Білостоку до Почаєва, 2005 р