Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Екскурсія до Почаєва дітей зпунктів навчання українскої мови в Більську і Білостоку 2005 р