Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Позиція Українського історичного товариства у Польщі

Представляємо “Позицію Українського історичного товариства у Польщі про ворожі дії Російської Федерації щодо України”. Запрошуємо ознайомитися:

STANOWISKO-UA-UTH