Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Підляський літературний конкурс «Пішемо по-свойому»

29 грудня 2021 року осідку Союзу українців Підляшшя у Бiльську відбулася прес-конференція присвячена Підляському літературному конкурсі «Пішемо по-свойому». Організатором конкурсу є Пiдляський науковий інститут, партнером – Союз українців Підляшшя.

У конференції взяли участь директор Підляського наукового інституту д-р Григорій Купріянович, секретар ПНІ Людмила Лабович та заступник голови Союзу українців Підляшшя д-р Андрій Артем’юк, а також журналісти. Представлено цілі, концепцію та правила конкурсу, передано положення та інформацію про конкурс.

Метою конкурсу є заохочення людей, які знають і використовують українські говірки Підляшшя для літературної творчості рідною мовою. Праці можна подавати з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року. Результати конкурсу будуть публічно проголошені у травні-червні 2023 року.

Детальна інформація: www.pninstytut.org

Конкурс відбувається як одна із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується Національним інститутом свободи – Центром розвитку громадянського суспільства із коштів Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.