Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Концерт у Дубні

20 листопада відбудеться концерт української музики у Дубні. Виступили ансамблі “Добрина” з Білостока, Чоловічий квартет “Ясени” з Корця в Україні та солісти ансамблю “Ранкова роса” з Рівного в Україні.

Зацікавлення концертом сереж жителів Дубна було велике та показало потребу організувати такі заходи на підляських селах.

Гарний концерт, чудова атмосфера. Слід особливо підкреслити ангажування Сільської ради, жителів села та членів Клубу сеніора+. Свій вклад у захід мав такоє Ґмінний осередок культури в Ботьках, який забезпечив звукове обслуговування.

Wspaniała atmosfera, cudowny koncert. Należy szczególnie podkreślić zaangażowanie Rady Sołeckiej, mieszkańców wsi oraz Członków Klubu Seniora+. Swój wkład w imprezę miał także GOK w Boćkach, który zapewnił obsługę dźwiękową.

Організатором концерту були Союз українців Підляшшя та Сільска рада села Дубно. Проєкт реалізується дякуючи дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації.