Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Засідання Капітули Підляської Hауково-Літературної Hагороди

4 липня відбулося перше засідання Капітули Підляської науково-літературної нагороди.

Нагорода була заснована кілька місяців тому Товариством «Підляський науковий інститут» та Союзом українців Підляшшя. Метою її створення є промоція української мови та культури Підляшшя шляхом вшанування та нагородження людей, які відіграють важливу роль у функціонуванні, дослідженні та розвитку української культури та мови Підляшшя.

У склад Капітули Нагороди входять: д-р Андрій Артем’юк, Юрій Гаврилюк, д-р Григорій Купріянович та Людмила Лабович. Під час свого першого засідання Капітула затвердила «Правила Підляської науково-літературної нагороди». Узгоджено також принципи функціонування та план праці Капітули, усталено, що її друге засідання відбудеться влітку, третє – у вересні або на початку жовтня і тоді буде представлено лавреатів Підляської науково-літературної нагороди за 2022 р.

Інформація про Нагороду та процес її присудження розміщена на веб-сайті Підляського наукового інституту, в Новинах та у розділі: https://www.pninstytut.org/populyaryzacziya/pidlyaska-naukovo-literaturna-nagoroda/

Заснування та присуджування Нагороди є однією із трьох дій публічного завдання «Промоція української мови та культури Підляшшя», що фінансується Національним інститутом свободи – Центром розвитку громадянського суспільства в рамках Урядової програми Фонд громадських ініціатив NOWEFIO на 2021-2030 роки.