Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Видавнича діяльність Союзу українців Підляшшя

Союз українців Підляшшя від років веде активну видавничу діяльність. Варто нагадати публікації з 2021 р.

Окрім шести номерів Українського часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», Союз українців Підляшшя, в рамках різних проєктів та за кошти різних установ, видав у 2021 р. три книжкові публікації та одну платівку.

Першим виданням був альбом «Гілочка. 25 літ Українського ансамблю. 25 lat zespołu ukraińskiego Hiłoczka», який приурочений до ювілею черемуського колективу. Знайшлися в ньому, передусім, фотографії, що показують багату історію «Гілочки» – виступи на концертах, конкурсах і фестивалях у Польщі та за кордоном, участь в різних проєктах, у першу чергу, пов’язаних із реконструкцією колишніх обрядів. Альбом видано в рамках дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.

Другою книжкою, яка вийшла друком у 2021 р., була поетична збірка померлого наприкінці року Івана Киризюка «Кондак жайворонка. Вибрані поезії» з віршами українського поета з Підляшшя. Видання книжки стало можливим дякуючи дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП та коштам Підляського воєводства.

Третя книжка з 2021 року – це «Українці на Підляшші. Історія – мова – культура», видана редакцією Українського часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою» з нагоди 30-ліття існування журналу. Знайшлися в ній вибрані статті, що з 1991 р. були друковані на сторінках часопису. Це тексти, які описують події, пов’язані із творенням українського національного руху на Підляшші у 1950-1980-х роках, що стало підґрунтям інституціоналізації українського життя регіону 1990-х років. Публікація була видана завдяки коштам наданим Посольством України в Республіці Польщі.

У 2021 р. Союз українців Підляшшя видав також платівку «Пісні не тільки ліричні» з репертуаром п’ятьох українських ансамблів з Підляшшя: співочого колективу з Черемхи-Села, «Добрини» з Білостока, «Гілочки» з Черемхи, «Ранку» з Більська і «Родини» з Дуб’яжина.

Видання альбому профінансовано за кошти Підляського воєводства.

Які інші платівки упродовж історії видав Союзу українців Підляшшя – знайдете тут:

https://zup.org.pl/uk/музичні-видавництва/