Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Виникнення Союзу

Після ліквідації єдиного гуртка Українського суспільно-культурного товариства, який існував у Кліщелях, до середини 1980-х років на Північному Підляшші не діяли жодні українські організації. Ця ситуація почала мінятися, коли в середині 1980-х років відновлено на Підляшші структури Українського суспільно-культурного товариства, у часи Народної Польщі єдиної української організації у державі.

Шевченкова академія у Кузаві, 1987 р.

УСКТ на зламі 1989/1990 років перетворилася в Об’єднання українців у Польщі. На першому з’їзді ОУП до Головної ради цієї організації увійшло аж 5 представників з Північного Підляшшя, а Євген Рижик став членом Головної управи ОУП. На початку 1990-х років на Підляшші існувало вже 5 гуртків ОУП: в Кліщелях, Черемсі, Більську, Гайнівці та Білостоці.

Важливою подією в історію українського руху на Підляшші було створення Підляського відділу Об’єднання українців у Польщі у грудні 1990 р. Вперше в історії створено регіональну українську організаційну структуру на Північному Підляшші.

Рішення про створення відділу було прийнято на внесок діячів з Підляшшя на засіданні Головної ради ОУП 30 вересня 1990 р. Відділ мав охоплювати території між Бугом і Нарвою і увійшли до нього всі підляські гуртки ОУП.

Засновницька конференції Підляського відділу ОУП відбулася 23 грудня 1990 р. при вул. Відовській у Більську. На конференції представлено Програмну доповідь, яку підготували Іван Киризюк, Григорій Купріянович та Євген Рижик. Текст доповіді представляє погляд підляських українців на власну історії і культуру, начеркує також генезис українського руху на Північному Підляшші до початку 90-х років ХХ століття. Прийнято постанови конференції. Були також обрані управа Підляського відділу ОУП, рада відділу та Ревізійна комісія відділу. Головою відділу став підляський поет і діяч Іван Киризюк, секретарем – Євген Рижик.

Перший номер українського часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», 1991 р.

Союз українців Підляшшя

Новий етап в історії українського відродження на Північному Підляшші започаткував 1992 рік, коли прийнято рішення про організування національного життя регіону у власній організації.

Союз українців Підляшшя створено 22 березня 1992 р. в Більську. На Засновницьких зборах прийнято рішення про створення нової організації та схвалено Статут, за яким: «Союз українців Підляшшя (…) є організацією української громадськості Підляшшя, яка служить цій громадськості і яка представляє її інтереси».

«Метою Союзу є розвиток української національної свідомості серед україномовного населення Підляшшя, діяльність задля збереження та розвитку місцевої української культури та ведення діяльності задля реалізації громадянських прав української національної меншини у Польщі, гарантованих у міжнародному та державною законодавстві».

Під час засновницьких зборів вибрано також першу Головну управу Союзу. Увійшли до неї:

 • Юрій Ігнатюк – голова,
 • Іван Киризюк – заступник голови,
 • Григорій Купріянович – заступник голови,
 • Євген Рижик – секретар,
 • Олександр Білокозович – скарбник.
 • Члени управи:
 • Мирослав Коровай,
 • Юрій Місіюк,
 • Іван Павлючук,
 • Славомир Савчук,
 • Андрій Сидорук.

Процес реєстрації організації доручено Засновницькому комітетові, до якого увійшли: Іван Киризюк, Юрій Місіюк та Іван Павлючук. Союз українців Підляшшя був офіційно зареєстрований Воєводським судом у Білостоці 2 червня 1992 р.

Перший Фестиваль української культури на Підляшші «Мельник 1991»

1990-ті роки були часом динамічної діяльності та розвитку Союзу українців Підляшшя. У 1991 році вийшов перший номер українського часопису Підляшшя «Над Бугом і Нарвою», а на Радіо Білосток з’явилися українські програми. Того ж року у Мельнику над Бугом відбувся перший фестиваль української культури Підляшшя та було створено фольклорний колектив «Родина» з Дуб’яжина. Молодий український рух на Підляшші почав вводити своїх представників до органів місцевого самоврядування.

У 1994 році в Початковій школі № 4 у Більську було організовано навчання української мови. Згодом були організовані уроки української мови, між іншими, у Дитячому садку № 9 у Більську, Початковій школі в Черемсі, а також у Білостоці.

Важливим моментом у діяльності Союзу українців Підляшшя стало створення дитячо-молодіжних колективів: «Ранку» у Більську у 1995 році та «Гілочки» у Черемсі у 1996 році. У 1996 році у Пльосках над Нарвою було започатковано фестиваль «На Івана, на Купала», який у 1998 році був перенесений у Дубичі Церковні.

Діяльність Союзу українців Підляшшя

Сьогодні Союз українців Підляшшя веде широку громадсько-культурну, освітню та видавничу діяльність. Це головний ініціатор та організатор культурних заходів, які стали постійним елементом календаря подій у регіоні. До найважливіших з них належать такі фестивалі, концерти та конкурси, як: «Джерела – українські традиції та трансформації» у Черемсі, «На Івана, на Купала» у Дубичах Церковних, Фестиваль української культури на Підляшші «Підляська осінь», організований між іншими у Більську, Білостоці, Сім’ятичах та Гайнівці, Конкурс української пісні «З Підляські криниці» у Більську та багато інших. Щороку ці заходи збирають велику кількість шанувальників української культури.

Важливим напрямком діяльності Союзу українців Підляшшя є заходи, спрямовані до дітей і молоді, які вивчають українську мову в дитячих садах та школах Підляського воєводства. Найважливішими освітніми проєктами є етнографічні майстер-класи, зустрічі з народними майстрами, краєзнавчі екскурсії, конкурси, організовані переважно в рамках проєкту «Майстер-класи української культури для дітей і молоді «До джерел»». Окрім того, Союзу українців Підляшшя багато років організовує Воєводський декламаторський конкурс «Українське слово».

Союз українців Підляшшя також веде видавничу діяльність. Вже багато років він регулярно видає двомісячник «Над Бугом і Нарвою». Окрім того, в рамках проектів Союзу виходять численні книжки. Серед інших можна згадати збірки поезій Івана Киризюка, Ірини Боровик, Євгенії Жабінської, Юрія Трачука, Юрія Гаврилюка, історичні монографії Юрія Гаврилюка та Миколи Рощенка, а також пісенники та фольклорні видання.

Союз українців Підляшшя активно підтримує діяльність аматорських фольклорних колективів. У рамках різних проєктів він також видає касети та платівки з записами українських виконавців з Підляшшя.

Найбільша організація підляських українців активно співпрацює з багатьма організаціями та установами на Підляшші та за його межами. Це насамперед Товариство друзів скансену у Козликах, Українське товариство, Підляський науковий інститут, Товариство спадщина Підляшшя та інші. Союз проводить багато проєктів у співпраці з цими організаціями та бере активну участь у починаннях цих організацій. Крім того, він співпрацює з культурними осередками, бібліотеками, навчальними закладами регіону, де вивчають українську мову, органами місцевого самоврядування, без підтримки яких важко уявити багато культурних заходів, організованих на Підляшші. Від багатьох років проводить циклічні проєкти, підтримані Міністром внутрішніх страв та адміністрації РП.